Ühistreeningud algavad väikestes gruppides!

Ühistreeningud algavad väikestes gruppides!

Anname teada, et Keila JK alustab Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorras loodud tingimustel võistkondade treeningutega.

Treeningud toimuvad riigi poolsete tingimuste ja juhatuse poolt kinnitatud staadioni sisekorra eeskirja alusel. Rõhutame, et sisekord on täitmiseks kohustuslik ning erandeid ei looda. Treeningust osavõtu eelduseks on treeningpäevale eelnev registreerimine Sportlyzer programmis. Palume mõistvat suhtumist ajutise korra sissetöötamisel.

Treeningute toimumise kohad ja ajad.

Mai kuu arved väljastatakse vastavalt kehtestatud liikmemaksu korrale.

Keila Kooli staadionil treenivale rühmale lisaks:

 • Linna poolt paigaldatakse staadioni sissepääsu juurde desifintseerimise punkt

Keila JK täiendavad sisekorrareeglid eriolukorra vältel

30.04.2020.a

29.04.2020.a. klubi juhatuse koosoleku otsusega kehtestatakse alljärgnev kord Keila JK treeningrühmadele treeningute läbiviimiseks eriolukorra ajal alates 2.maist kuni uute suunisteni Vabariigi Valitsuse ja Keila linna poolt. Käesolev sisekord on liikmetele erandeid loomata täitmiseks kohustuslik ning kehtib kuni selle tühistamiseni Keila JK juhatuse poolt.

Väljaku kasutamise kord

 • Keila kunstmuruväljak jagatakse neljaks võrdseks markeritega tähistatud alaks;
 • Ühe treeninggrupi suuruseks ühe ala kohta on kuni 9 mängijat + treener/juhendaja;
 • Tagada tuleb 2 + 2 reegli täitmine mängijate poolt;
 • Kasutatavad harjutused on mittekontaktsed;
 • Ühe treeningu kestvus maksimaalselt 1h ja 15 min. 15 minutiline paus kahe treeningu vahel võimaldab mängijatel väljakult lahkuda ja uutel mängijatel väljakule siseneda ilma lähikontaktita;
 • Treeningutele lubatakse need mängijad kes on treeningule eelneva kuupäeva seisuga registreerinud Sportlyzeris (osalen);
 • Ühiseid joogipudeleid ei kasutata. Mängijatel saabuda treeningule isikliku eelnevalt täidetud joogipudeliga;
 • Treenerid tagavad organiseeritud gruppidesse liikumised treeningule saabumisel;
 • Mängijad saabuvad treeningule peaväravast ja lahkuvad treeningult tagumisest väravast. Treeningu ajal on väravad suletud. Treeningule tuleb saabuda maksimaalselt 5 minutit enne treeningu algust;
 • Keelatud on kätlemine, kallistamine jms lähikontaktid;
 • Riietusruume ei kasutata. Mängijad saabuvad treeningule treeningriietes ja lahkuvad koheselt peale treeningut;
 • WC kasutamiseks on riietusruumis olev WC. Riietusruumi tohib siseneda ükshaaval ning vastutava isiku (treener/juhendaja) loal;
 • Väljakule tohivad siseneda eranditult ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud ning mängijad;
 • Käte desinfitseerimise vahendid on paigutatud klubihoone väravapoolsesse otsa ja tagumise värava lähedusse. Kõik sisenevad mängijad peavad väljakule sisenedes ja väljakult lahkudes käed desinfitseerima;
 • Peale treeningut (kahe treeningu vahel) desinfitseeritakse ka treeningvarustus;

Meelespea enne treeningule saabumist

 • Osaleja tunneb ennast hästi ja tervena;
 • Osaleja perekonnas ei esine haigustunnuseid;
 • Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat mitte treeningule lubada.

NB! Klubi ei vastuta treeningul osaleva isiku tervisliku seisundi eest. Mängija saabumise eest Keila JK territooriumile kannab riisikot mängija või vastutav isik (lapsevanem).

%d bloggers like this: